Mijn ervaringen met de Bu'tjes

Ondanks zijn bescheiden grootte is de Buhund beslist geen "schoothondje". Tussen grotere honden handhaaft hij zich met verve. Zijn energie is opmerkelijk. Tijdens urenlange wandelingen blijft hij van het begin tot het eind bedrijvig. Andere honden willen ze nog wel eens met "donder en geweld" bestormen, maar ongelukken doen zich zelden voor. Hun doldrieste "aanvallen" eindigen meestal in een robbertje spelen en rennen - als de opponent hier tenminste ook voor in is! Ofschoon in Noorwegen wel gevallen bekend zijn van Buhunden die voor de jacht worden gebruikt, zelfs op de eland, komt dit toch maar sporadisch voor. In algemene zin is bij de Buhund niet het jachtinstinct aanwezig als bij de Scandinavische jachthonden uit zijn rasgroep. Door hun lange traditie als trouwe metgezel en helper van de boer en schaapsherder, zijn ze er sterk op gericht met de mens te werken.

Basis-gehoorzaamheidscursus is aan te bevelen, maar de zo vaak geziene eindeloos herhaalde gehoorzaamheidsoefeningen, interesseren hem totaal niet en hij zal daar dan ook snel de brui aan geven. Behendigheidstraining sluit meer aan op zijn "doenerige" karakter.
Maar of het nu gehoorzaamheids- of behendigheidstrainingen betreft of de normale huis-tuin-en-keuken-regels, dit moet altijd spelenderwijs en nooit met "harde" hand gebeuren. Zoals de meeste Scandinavische rassen zijn ze zeer gevoelig van karakter. Een ruwe behandeling vergeten ze niet en op een dergelijke wijze benaderd, valt er nauwelijks meer iets met ze te beginnen. Een stil rustig hondje kun je hem nauwelijks noemen: iedere gebeurtenis of voorbijganger wordt met luid gekef verkondigd. Bezoek wordt met het grootste enthousiasme verwelkomd. De gereserveerdheid van bijv. de Elandhond, Karelier of de Finse Spits - om maar een paar Scandinaviër te noemen- is hem vreemd. Zijn gehoor is zeer scherp en als wakertje is hij ideaal, maar maakt hem anderzijds - mede door zijn hang aan "zijn" gezin/roedel - totaal ongeschikt om voor langere tijd alleen te moeten blijven! Zijn behoefte aan aandacht en beweging is vrij groot.
Een schitterend aangelegde tuin is niet aan hem besteed: graven is vaak zijn grootste hobby. Dit wordt praktisch van iedere Buhund-eigenaar gehoord. Maar met een van het begin af aan consequente opvoeding, is dit - evenals zijn luidruchtig-heid - redelijk binnen de perken te houden.

De uit Noorwegen overgewaaide term "erfhondje" werkt voor hier vaak wat misleidend. De ruimten van de Noorse boerenerven zijn in 't algemeen vele malen - hectaren - groter dan onze vaak wat krap bemeten stads- of dorpstuinen. De verwachting dat hij als zogenaamde "erfhondje" de grenzen van enkele tientallen vierkante meters tuin zal eerbiedigen, is - mede door zijn nieuwsgierige en onderzoekende aard - dus niet reëel.
Zijn toegenegenheid naar kinderen is bijna spreekwoordelijk, hun omgang met andere huisdieren normaal gesproken probleemloos. Pluimvee vaak daargelaten.

Hun vachten vragen weinig verzorging. Ze zijn erg schoon op zichzelf. Na een zwempartij - iets wat ze over het algemeen graag doen - en daarna rollebollen in de modder, is hun vacht na een uurtje of wat weer helemaal schoon.
Bij een goede voeding en conditie, hebben ze ook absoluut niet het beruchte "hondenluchtje". Zelfs kletsnat van de regen, ruiken ze nog fris. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is, dat hun dubbele vacht zo'n twee maal per anderhalf jaar verhaart. In die tijd is duchtig borstelen en een goede stofzuiger zeker geen overbodige luxe. Anderzijds is het soort haar van de Buhund makkelijk te verwijderen, het dringt niet in het textiel van bijv. vloerkleed, autobekleding etc. maar blijft er op liggen. Dit in tegenstelling met het haartype van gladharige honden als bijv. Boxer, Jack Russel, div. Staffordshire's, Rottweiler, etc.

Door zijn handzaam formaat, zijn makkelijk en eenvoudig karakter, zijn aangeboren slimheid en leergierigheid, zijn toegenegenheid tot de mens en vooral kinderen, is het eigenlijk een heleboel hond in kleine verpakking: deze stoere Viking in zakformaat!

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates