Geschiedenis / Geschichte / Histoire

De Noorse Buhund


Een ras even oud als de oude Vikingen..........

...... en iedere Buhund-eigenaar mag trots zijn dat een beetje van het oude vikingenbloed in de Buhund bewaard is gebleven.
Er zijn vele opgravingen gedaan in het hele noorden van Noorwegen. Een der belangrijkste vondsten is geweest in Gokstad, waar een Vikingengraf van omstreeks het jaar 900 werd blootgelegd. Hier werden geraamten van honden aangetroffen, welke volgens kenners de voorvaderen zijn van de hedendaagse Buhund. Aangezien meerdere vondsten erop duiden dat de Vikingen begraven werden met voorwerpen die zij nodig konden hebben in hun volgend leven, is het aannemelijk dat deze honden in de Vikingentijd tot het dagelijks leven behoorden. Een leven waarin zijn taak als jachthond een belangrijke plaats innam. Deze honden hebben het nomadenleven van de oude Noorse volkeren gevolgd en zijn daardoor verspreid over het hele land - en ver daarbuiten. Oorspronkelijk was het een zeer tal- en soortrijke spitsvariant, welke zich later ontwikkelde tot een meer gelijk type. In west-Noorwegen - met name in de provincie Tröndelag - ontstond een meer solide stam toen de nomadenvolkeren zich hier vestigden, zich toelegden op landbouw en veeteelt en hij meer en meer de taak kreeg van boerderijhond en schaapsherdertje. In oude tijden werden door de herders in de bergen hutten gemaakt van op elkaar gestapelde stenen, waar zij gedurende het zomerseizoen met hun schaapskudde en hond verbleven. Dit verklaart de eenvoudige naam "Bu", wat boerderijtje, hut of stal betekent.
Verondersteld wordt dat uit vermengingen met noord-Noorse huis- en erfhonden onder andere de Lundehund zou zijn ontstaan: een mening die echter niet door alle onderzoekers wordt gedeeld. Wel is zeer waarschijnlijk dat de Buhund de verre voorvader is van de hedendaagse IJslandhond. Op hun veroveringstochten over zee, hadden de Vikingen hun honden bij zich toen zij in de jaren 700-800 IJsland binnenvielen.

De grondslag van de Buhund zoals wij die vandaag de dag kennen, heeft rond de vorige eeuwwisseling zijn start gekregen. Staatsconsul Jon Sæland komt de eer toe als degene die dit bewerkstelligd heeft. In 1913 werd door het Noorse Dep. van Landbouw toestemming verleend om Buhunden te laten keuren op de schapen- en geitententoonstellingen. Ofschoon deelname in het begin niet al te groot was, was het toch een aanzet voor gerichte fok. Met scherp inzicht probeerde Jon Sæland deze fijne intelligente werkhond te behouden en verder te ontwikkelen. In maart 1926 vond, naast 'n schapen- en geitenkeuring, de eerste Buhund-tentoonstelling plaats. Keurmeester was Jan Sæland. De eerste prijs ging naar de hond "Flink" (Foto in fotogalerie) van schapenfokker Jesper Ravndal. Sæland beschreef deze hond als het ideale type: krachtig en compact, met een wigvormig hoofd, rechte, korte rug en een goede vacht. Deze hond mag beschouwd worden als de stamvader en staat in het Noors Buhund-stamboek ingeschreven als no. 1. Hij heeft tot aan zijn 14e jaar tal van nakomelingen verwekt en zijn naam staat aan het begin van praktisch alle stambomen.
De eerste speciaal keuringen werden gehouden in de jaren 1920-1930. In oktober 1926 werd de standaard vastgesteld en in 1939 werd de Norsk Buhund Klubb opgericht en erkend door de Norsk Kennel Klubb. De Buhund werd nu bekend, de vraag naar dit ras steeg explosief. Dit leidde tot een massaproductie, waaraan het ras bijna ten onder is gegaan. De grote inzet van Jan Sæland en Toralf Raanaas - de eerste voorzitter van de NBK - heeft het ras van teloorgang gered. Men ziet nu in Noorwegen een gelijkheid in type en goede kwaliteit.
Populatie:
Groot-Brittannië: De Buhund is buiten Noorwegen het langst en meest bekend in Engeland. Hier werden in 1946-1947 de eerste Buhunden geïmporteerd. Een tweejarige reu en een drachtig teefje Tertit, welke in quarantaine 7 pups wierp. Twee kleinkinderen van dit teefje zijn later naar Australië gegaan om op een schapenfarm te werken, waarvan de eigenaar liet weten dat ze "naturals at working sheep" waren. Beide werden Australisch kampioen en waarschijnlijk ook de stamouders van de Australische populatie. Op basis van o.a. die eerste importen in Engeland is een uitgebreide populatie opgebouwd. Aangezien Engeland niet aangesloten is bij de FCI en daarmee niet gehouden is de Noorse standaard te volgen, verliep de ontwikkeling niet geheel parallel met het Noorse beeld. Ook de strenge quarantainevoorschriften met de daaraan verbonden hoge kosten, maakte het de Engelse liefhebbers er niet makkelijker op vers bloed te importeren. Laag benigheid, wat zware bouw, vrij ronde hoofden met vaak bolle, licht ogen werd vaak aangetroffen. Begin jaren '80 veranderde dit beeld geleidelijk en begon men steeds meer honden te zien die het door Noorwegen gewenste type vertegenwoordigden. Wel kampt men in Engeland met het probleem van de oogaandoening "Juvenil Cataract": het soms al op jeugdige leeftijd optreden van grauwe staar.
Denemarken: In Denemarken is de Buhund ook ruim vertegenwoordigd. Binnen de Deense Kennelklub is de Noorse Buhund Klub een hechte en actieve vereniging. De kwaliteit van de Deense populatie - gebaseerd op Noorse en Zweedse honden - is zonder meer zeer goed te noemen.
Duitsland en België: De populatie in Duitsland en België is zeker niet groot in aantal, doch kwalitatief goed, gebaseerd op Noors en Zweeds bloed.
Nederland: De eerste Buhund in Nederland - een teefje - werd in 1974 vanuit Engeland geïmporteerd door wijlen Mw. S. Haverkamp-Begeman. Een reutje en een tweede teefje volgenden kort daarop. Dit tweede teefje werd in Engeland gedekt en kwam drachtig naar Nederland. Begin 1978 kwamen de eerste Noorse importen. Reu en teef van uitstekend type. Hierna groeide het bestand langzaam doch gestaag. Begin jaren '80 kwam uit Noorwegen de eerste zwarte Buhund - een teefje - naar Nederland. Vanaf de jaren '90 volgden meerdere importen, deels uit Noorwegen, deels uit Denemarken.
Veel wordt er niet gefokt met de Buhund: door onbekendheid van dit ras is de vraag (gelukkig!) niet groot en de enkele fokkers daarom terughoudend en selectief met nesten. De nu aanwezige basis is goed en solide, de verstandhouding tussen de enthousiaste liefhebbers prima en de contacten goed. Dit waarborgt voor de Buhund in Nederland - zij het op bescheiden schaal (ca. 120 - '03) - beslist een zekere toekomst.


 

Der Norwegischer Buhund

Ein rasse gleich alt wie die alte Wikingen...........

Der Norwegischer Buhund ist ein wenig kleiner als der mittelgröse Spitzhund aus die Rassegruppe Spitzen und Urtypen.Sein Herkunftsland ist Norwegen, sein Funktion ist von alters her ein wach-und schäferhund.Es gibt zwei Farben-varianten,: neben die meist zuvorkommende Weizen-farbe,
gibt es auch Schwartze Buhunden,oft mit kleine weissen Abzeichenen. Die schwartzen und weissen Buhunde werden ach miteinander gekreuzt gezüchtet. In Skandinavien werden die Schwartze und Weissen Buhunden einzeln gerichtet. Die Population in Holland ist nicht gross und bewegt zich ziemlich konstant rund je 100-150 Hunden. In Deutschland gibt er nur Einigen. Aug in Belgien ist die Population beschränkt. England daentgegen
hat verhältnismässig eine ziemlig grosse Population, gleich wie Australien, wo der Buhund via England geraten ist.
In Dänemark ist der Buhund weit vertretet. Innerhalb die Dänische Kennelklubben ist der Norwegischer Buhundverein eine feste und energische Verein.
Die Qualität der Dänische Hunden is ohne weiteres sehr gut zu nennen.

Seit Jahrhunderten ist der Buhund immer ein trauer Hilfe und Kamerad des Bauers und Schäfers gewesen,arbeitsam intelligent in jeder Beziehung und
leicht zu trainieren.
Als Wach-und Schäferhund hat er seine unschätzbare Nütze durch die Zeit hin bewiesen.
Er ist klug und schnell, sein Karakter ist freundlich, scharfsinnig, aufmerksam end sehr lebendig. Sein Erscheinung ist sehr reizvoll. Der Name Buhund
kommt von das Wort "Bu" was Hütte bedeutet. In die alte Zeiten machten die Schäfer in die Berge Hütten von aufeinander gestapelte Steinen, worin sie
sich zusammen mit ihre Schafen und Hunden während die Sommerzeit wohnten.
Auch heute noch, ist der Buhund mit seine ideale Grosse, sein fügsames Temparament undsein einfacher Charakter, einer der meist geeignete Familienhunde. Trotzdem ist der Buhund auch in Norwegen nicht sehr zahlreich, was in kontrast ist mit die angenehme Eigenschaften und vielseitigkeit
dieses Rasses. Seitens diese Eigenschaften ist viel sagen für das behalten dieser wertvoller, rein norwegischer Rasse.

Herkommen und Historie.

Die Rasse is gleich so Norwegisch wie die alte Wikingen. Wenn man die Gruppe Buhunden anschaut Während die körungen, ist es klar das ein Wenig von das alte Wikingenblut in den Buhund aufbewahrt geblieben ist. Bellen und Knorren ist ohne ende , aber doch mit fester Hand kann man sogar die unbändigste Wiking unterm Daumen halten.
Viel würde erzählt über den Ursprung dieser Rasse, aber dass die Rasse alt ist, ist sicher. Durch viele Jahre sind hierdavon zahlosen Beweisen gefunden
Ausgrabungen sindgemacht imganzen Norden von Norwegen. Einer der wichtige Funden war im Gokstad, da wird ein Wikingengrabe von ungefähr
die Jahre 900 entdeckt worden. hier würden die Skeletten gefunden von 6 Hunden von verschiedener Grosse. Kenner meinen diese sind die Vorfahren
des heutiges Buhund (Canis familiares palustris). Weil mehrere Funde erklären dass die Wikingen beerdigt wurden mit Sachen welches sie in ihres folgendes Leben bedürften, ist es annehmbar das diese Hunden in die Wikingenzeit zum Täglichen Leben gehörten. Dasser von alters her einen Baueren-und Hofhund gewesen ist, beweist sein einfache Namen "Bu", was Bauerenhof, Hütte oder Stall bedeutet. Skelett-resten beim Überresten der Niederlassungen stützen diese Auffassung.
Diese Hunden haben das Nomadenleben diese alten Norwegische Volkern gefolgt und sind deswegen zerstreud über dem ganze Land-und weit draussen.

Ursprunglich war es ein sehr zahlreiche und viele sortereiche Spitzvariant, welche sich später entwickelte zum mehr ähnliches Type, dassman im West-Norwegen öfter antreft. Es wurde gesagt das die Provinz Tröndelag eine wichtige Rolle gespielt hatte in diese Entwickelungen. Hier entstand ein mehr
solide Stamm, weil die Nomadenvölker in diesem Gegend sich niederlassten.
Die hier anwesende Hunde haben später ihren Weg gefundenzum Norden und wurden gekreuzd an die nord-norwegischer Haus-und Hoffhunde.
Es ist annehmbar dass Jahrelänge entwickelungen den Erfolg hatte im u.a. einen nord-norwegischer Spitzhunde rasse: de Lundehund. Auch wird angenommen dass der Buhund ein ferner Vorfahrt ist der heutige Islandhund.
Norwegischer Auswanderer brachten diese Hunden mit sich als sie sich in die Jahre 700-800 n.Ch. auf Island niederlassten.

Der Buhund - damals und heute

Die Grundlage des Buhunds sowie wir ihn heute zu Tage kennen, hatte während den Jahrhunderdwende angefangen.

Ehrekonsul Jon Sæland kommt die Ehre zu, als derjenige, der es zustande gebracht hatte. Er war sehr interessiert in guten Schäferhunde und nahm die Initiatief zum organisieren von Buhund-ankörungen.
In 1913 hat der Norwegischer Landwirtschaft Zustimmung gegeben die Buhunden auf Schäfer- und Ziegen Ausstellungen kören zu lassen.
Obwohl die Teilnahme in der Anfang nicht sehr gross war, gab es trotzdem ein Ansatz für einen Richtzucht. Mit scharfer Einsicht versuchte Jon Saeland diesen feinen intelligenten Werkhund zu behalten und weiter zu entwickeln. In 1926 fand er in Flink I einen Hund welchen er betrachte wie das Idealtype der Rasse: kräftig, kompakt mit einem Keilgeformten Kopf, einem rechten kurzen Rücken, einen guten Pelz und Farbe. Der Flink war nicht nur einen Showhund, aber auch einen prima Stammvater. Bis an seinem 14e Lebensjahr hat er vielen Nachkommen erzeugt.
Sein Name steht am Anfang fast jeder Ahnentafel. Seine Erfolgen haben den Weg geebnetzu einen Zukunft dieses Rasses.

Die erste Speziellkörungen wurden gehalten im Jæren, zwischen 1920 – 1930. In 1939 wurde der Norsk Buhundklubb gegründet und den Standard festgestellt.
Jetzt wurde der Buhund bekannt, sowohl auf dem Lande als in der Stadt und negative Entwickelungen waren unausbleiblich. Jon Sæland hat hierüber geschrieben:
„Diese neue Interesse macht es – um den Frage zu genügen – sehr schwer Welpen von guten Qualität zu liefern. Dies führte zum unselectives Züchten. Diese Masseproduktion hatte als unerwünschter Folge dass allerhande Welpen verkauft wurden als reiner Buhunden. Besitzern dieser derartiger Welpen, welche in Ausstellungen keine Preisen bekamen für ihre hassliche Hunde von zweifelhaftige Herkunft, haben dann ihre eigene Ausstellungen organisiert und Preisen wurden an alle erdenkligen Missgestalte gegeben. Es war jämmerlich!“

Jon Sæland war Strengzügig, aber ehrlich und gerecht. Er tolerierte keine Hunde, welche nicht dem Rassebild entsprechend waren. Strenge Anforderungen wurden am Züchten gestellt. Untypische Hunden wurden von Zucht ausgeschlossen, während das gute Type geschützt wurde.
Toralf Raanaas, auch ein Pionier in die Buhundewelt - und erste Vorsitzender des Norsk Buhundeklubs - bekam auch im 1926 seine erste Buhundhündin „Flinka“ von einem bekannten Schäfer.
Jon Saeland und Toralf Raanaas haben sich mit grosse Interesse und Enthusiasmus eingesetz um die Rasse zu behalten. Sie waren es , die der erste Standart für die Rasse verfasst haben. Sie wurden gesehen als sehr kritisch aber pünktlich rechtfertig. Man sieht heute in Norwegen ein Ähnlichkeit von Type und gute Qualität. Alle Hunden sind von einen guten Weissen Farbe. Dies ist dieselbe wie das Norwegischer Fjordepferd, ein stämmig und wenig erfordernde Rasse.
Die heutige Standart wurden in 1983 festgestelt. In dieses Jahr wurden 152 Norwegischer Buhunden in Norwegen registriert, den Zahl nach wenig im Verhältnis zu andere Rassen.
Liebhaber geben die Vorzug an Qualität oben Quantität, womit auf den Dauer jeder Rasse gedient ist.
Auch in Ausstellungen präsentiert der Buhund sich nach und nach auf das höchste Niveau. Ein schöner Buhund gefällt einen Ausländischen sowie einen Norwegischer Richter. In 1972 wurde aus alle Rassen den Buhund wie der „meist einnehmender Hund des Jahres“ entscheiden. In 1984 wurde aif eine Internationale Ausstellung für alle Rassen aus 1500 Hunden der Buhund BIS.
Es ist eine Rasse welche eine gute Begleitung verdient durch Züchtern mit warmes Begriff für die Lange Tradition der Norwegischer Buhund. Ein gefahr dass den Buhund in seinem Herkunftsland bedroht zu verderben ist das Züchten von kleine oder Zwerghunden, etwas dass der Untergang der Rasse als wertvoller Schäferhund bedeuten wird.

Der Buhund ausserhalb Norwegen.

Der Buhund ist ausserhalb Norwegen längst und meist bekannt in England. Da wurde in 1946 die ersten Buhunden importiert. Ein zweijähriger Rüde und ein trächtige Hündin, welche in quarantäne 7 Welpe warf.
Dieselbe Hündin ist kurz hiernach zu Australien gegangen, wo sie allem Anschein nach Stammutter worden ist der Australische Population.
Auf Basis dieser erste Importen nach England ist eine ausgebreitete Population aufgebaut. Weil England nicht angeschlossen ist beim F.C.I. und damit nicht gehalten ist die Norwegische Rassenstandard zu folgen, verllief den Entwicklung nicht ganz parallel mit dem Norwegische Bild. Besonders den sechziger Jahren gab ein Buhund zu verzeichnen, der deutlicht unterschiedlich war von dem Typ wie die Norweger nachstreben.. Meist auffälliger Unterschieden waren damahlig, die oft vorkommende Kurzbeinigkeit und deswegen länger scheinende Rücken, der etwas schwere Bau, die ziemlich runden Häupter mit oft runden Augen. Oft sieht man auch eine helle Augenfarbe, welche deutlich den so eigenen, entsprechende Ausdruck einem schonen Buhundhaupt beeinträchtigt.Auch das Bestreben nach den einfarbige helle Weissen, lebte nicht so stark in der Englischen Zucht. Ab achtziger Jahre hat sich dieses Bild nach und nach geändert und gab es mehr und mehr Hunden welche der durch Norwegen erwünschte Typ näherkamen.

Der erste Buhund in Holland – eine Hündin – wurde in 1974 aus England importiert. Ein Rüde und eine zweiten Hündin folgte nach kurzen Zeit. Die zweiten Hündin wurde in England gedeckt und kam trächtig nach Holland. Sie wurf hier das erste Nest. Ab 1978 kamen die erste Norwegischer Importen. Ein Rüde3 und Hündin von ausgezeichenete Typ. Hiernach wachste die Population langsam aber fortwährend. Indem Englisches und Norwegisches Blut gemischt wurde, war der Type pro Nest oft stark wechselend. Anfang 80er Jahre kam die erste schwarze Buhund aus Norewegen. Die einige Nesten die sie bekam, waren ziemlich gleichmässig verteilt in schwarzen- und weissen Welpen.
(Der Zuchtreine schwarze Buhund gekreuzt mit Hell gibt immer schwarze Nachkommen – heterogen Schwarz x Hell gibt 50% Schwarz / 50% Hell. Zwei heterogen schwarzen Hunden geben 75% schwarze und 25% Helle Nachkommen. Die helle Farbe ist immer zuchtrein für diese Farbe. Die Kombination Hell X Hell gibt niemals schwarze Hunden, wenn auch die Eltern aus schwarz/hell Kombination herkommen.)
Mehrere Importen folgden, hauptsächlich in der zweiten Hälfte achtziger Jahre.
Viel wurde nicht gezucht mit dem Buhund. Wegen unbekanntheit mit der Rasse gibt es wenige Nachfrage und die geringe Zuchtern sind deswegen vorsichtig mit Nesten. Aber die jetz anwesende Basis ist gut und solide und die Kontakten mit Liebhaber im Ausland – hauptsächlich Skandinavien – breitet sich immer mehr aus.

Der Norwegischer Buhund wie Haushund - sein Wesen und Character -

Trotz seine bescheidene Grösse ist der Buhund durchaus keines Schosshündchen. Zwischen grosseren Hunden behaupt er sich mit bravour und selbstsicherheit. Sein Energie ist bemerkenswert. Während stundenlange Spatziergangen bleiben sie vom Anfang bis Ende emsig und rührig. Andere Hunden wollen sie dann und wann mit „Donner und Gewalt“ bestürmen, aber Unfälle gibt es selten. Ihre stürmische “Angriffe” enden gewöhnlich in Spielerei und rennen, wobei man staunt über die Geschwindigkeit, welche sie entwicklen können.
Den Schäferinstinktfindet man oft noch zurück, sogar auf sehr junge Alter. Während einen Spaziergang ins Park mit Mutter und zwei Ihrer 5-Monaten alte Kindern – zwei Rüden und eine Hündin – fehlte auf einmal Bruder und Schwester. Sie waren über die Umzäunung des Hirschkampes geklettert und hatten mittlerwiele eine Gruppe
von 6-8 Damhirschen in einer Ecke zusammen getrieben. Indem Brüderchen unter hin- und herrennen laut bellent den Hirschen auf ihren Platz haltete, war Schwesterchen beschäftigt die anwesende Schäfen und Ziegen zu sammlen was ihr schon recht schön und gut gelungen war. Während die zusammengedrängte Schafe zuschaute, rannte sie hin und her um einige naseweise, immerfort ausbrechender Ziegen zurück zu treiben.
Es war prächtig anzusehen, aber die Möglichkeit einer plötzlich auftauchender „Parkverwächter“ zwang mich hieran ein Ende zu machen. Was mich später bei dieselbe Hündin auffällte, war ihre spontane Annäherung für Pferden. Wenn sie während eine Spaziergang Pferde begegnete, ging sie zu ihn und laufte, ohne bellen, ruhig neben die Hintenbeinen des Pferdes mit, alsob sie dazu gehörte. Sie machte das von ihre Jugendzeit ab, und es hat mich manches Mal einen Sprint gekosted um sie wieder zurück zu holen.

Obwohl es im Norwegen Fallen gibt von Buhunden die für den Jagd benüzt werden – selbst auf den EWlch – kommt dieses doch sehr sporadisch vor. Normalerweise ist bei dem Buhund nicht den Jagdinstinkt anwesend wie bei den Skandinavischen Jagdhunden aus seinen Rassegruppe. Unsere zwei Buhunden sind lange Zeit zusammen mit den Karelische Bärenhunden ins Wald gegangen. Die Karelier lebten ihren Jagdinstinkt mit Enthusiasmuss aus auf Kaninchen, usw. aber die Buhunden haben niemals mitgemacht. Wenn wir sie los waren, war es annehmbar dass die irgendwo in der Nähe waren und dann meistens unter der Grund. Denn graben ist ihre groszte Freude. Ich höre dieses von fast jeder Besitzer.
Wegen ihre lange Tradition als traue Kamerad und Hilfe des Bauers und Schäfers, sind sie stark gerichtet mit dem Mensch zu arbeiten. Auch Gehorsam-training schliesst genau an bei ihre Charakter. In Dänemark werden innerhalb der Buhundenkreis Gehorsamprobe im Wettkampf gemacht mit prächtigen Erfolgen. In England war ein aus Norwegen importierte Buhund herangebildet für „hearing-dog“. Diese Hündin Moley, war trainiert ihre taube Meisterin aufmerksam zu machen auf Tonsignalen. Ebenfalls in England war ein Buhund tätig als „Narkotikum-hund“.
Daraus zeigt sich wohl das der Buhund einen gut zu trainen und intelligente Hund ist. Jedoch, entweder es Gehorsamtraining für Wettkampf, Agility-training oder die normale Feld-. Wald- und Wiesen Regln sind, dies darf nie mit Derbheit geschehen. Sowie die meiste Skandinavische Rasse sind sie sehr empfindlich von Karakter. Eine rohe Behandlung vergessen sie niemals mehr und auf solch eine Weise angefasst, ist da kaum noch etwas mit sie anzufangen.
Ein anderes Aspekt des Buhundes ist sein sehr grosse Zuneigung zum Mensch und besonderes zu Kindern. Jedoch ein ungehemmt hieran nachgeben, kann umschlagen in eine wahrliche Devotion zu den Meister oder Frau, und mit seinen angeborene Schlauheit, weißt er sich fehlerlos zum Mittelpunkt aller Andacht zu machen. Die Zurückhaltung des zB. Elchhundes, Karelier oder Finnenspitz ist ihm ganz fremd.
Ihrem Haarkleid fragt nur wenig Pflege. Sie sind sehr sauber auf sichselber. Nach Schwimmen, was sie im allgemeinen gerne tun, und danach rollen in der Schlamm, ist ihre Pelze nach einiger Stunden awieder ganz sauber. Beim gute Nahrung und Kondition haben sie auch absolut nicht das berüchtige „Hundegeruch“. Selbst als sie pudelnass sind vom Regen, riechen die noch frisch. Dieses haben sie übrigens gemein mit alle Skandinavische Spitzhunden.
Etwas womit gerechnet werden soll, ist ihre doppelte Pelze, welcher zwei Mahl im Jahre wechselt. In dieser Zeit ist tüchtig Bürsten und eine gute Staubsauger keinen überflüssigen Luxus. Die Erfahrung lernt dass Hunde die viel draussen sind, schneller und leichter ihrem Haarkleid wechseln als den „Stubenhockern“.

Ein stilles und ruhiges Hündchen kann man ihm kaum nennen. Jeden Ereignis, Besucher oder Passant wird mit laut gebell verkündigt. Sein Gehör ist sehr scharf und als Wachhund ist er ideal. Ausser den sogenannte „Buhundkatarakt“ (Pulverulent nuclear Katarakt), gibt es beim Buhund keine Rasgebundene Krankheiten oder Abweichungen. Es ist eine gesundere Rasse ohne Übertreibung in jeder Beziehung.
Wegen sein händliches Format, sein leichter und einfacher Charakter, seine angeborene Schlauheit, seine Lernbegierde, seine Liebe den Menschen – und besonderes Kindern – gegenüber, ist er „ein ganze Menge Hund in eine kleine Verpackung“, diese rüstiger Wiking im Taschenformat!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Autor: J.C. Asselbergs – fra den norske gården
Übersetzung im Deutsch: B. Asselbergs-Last - 1996
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


 

LE BUHUND NORVÉGIEN

Une race aussi ancienne que les anciens Vikings........

Le Buhund Norvégien est un Spitz d’une grandeur légèrement en dessous de la moyenne er fait partie du groupe „Spitz et type Primitif. Son pays d’origine est la Norvège. C’est un chien de garde et de berger. Il y a deux couleurs: à côté de couleur de blé ou paille (blakk), qui est la plus courante, on peur rencontrer le Buhund noir (sort), souvent avec des taches blanches. Les deux couleur sont croisées entre eux. Les Buhunds de couleur claire et noire sont jugés séparément en Scandinavie. La population en Hollande nést pas très grande: elle est constamment à un nombre d’environ 100-150 chiens. En Allemagne il n’y en a que quelques uns. En Belgique il y a eu des imporations depuis peu. Par contre l’Angleterre possède proportionnellement une vaste population, comme l’Australie, où le Buhund est arrivé via Angleterre. Au Danemark il est représenté également largement. Le Club du Norsk Buhund est , au sein du Kennelclub Danois, une société solid et active. On peut qualifier la population Danoise d’exellent tout court.

A travers les siècles le Buhund Norvégien a toujours été l’ássistant et compagnon fidèle du paysan et berger Norvégien. Bien disposé à travailler, intelligent à tous les égards et facile à entrainer. Il a prouvé son utilité inestimable de chien de garde et de berger à travers les temps. Il est malin et rapide, con caractère est gentil perspicace, alerte et très vif. Son apparence est attrayante. Le nom „Buhund“vient du mot „Bu“, ce qui veut dire: cabane, chaumière. Au temps jadis les bergers construisaient des cananes dans les montagnes au moyen de pierres emilées. Ils y restaient pendant l’été avec leurs moutons et leur chien. De nos jours le Buhund est encore une des races qui convient le plus comme chien de famille, avec sa grandeur idéale, son tempérement facile et son caractère simple. Pourtant le Buhund n’ést pas très répandu, même pas en Norvège, ce qui est en contradiction avec les qualités agréables et lúniversalité de cette race. Vu ces qualités, il y a beaucoup qui plaide pour sauvegarder cette race valeureuse et vraiment Norvégienne.

Origine et Histoire

La race est aussi Norvégienne que les anciens Vikings. Quand on observe les Buhunds pendant les jugements, il est clair quún peu de sang des Vikings a été conservé. On y entend beaucoup de grognements et d’aboiements. Mais quand même, avec la main ferme on peut tenir la bride haute au Viking le plus sauvage.
On raconte beaucoup sur l’rigine de cette race, mai quélle est ancienne, cela est sûr. On a trouvé de nombreuses preuves de cela à travers les années. Il y a eu des fouilles dans tout le nord de la Norvège. Une des plus importantes trouvailles a été à Gokstad, où on a denude un tombeau Viking datant d’environ l’année 900. On y a trouvé siz squelettes de chiens de differentes grandeurs. Des connoisseurs pensent que ce sont les ancêtres du Buhund actuèl (canis familiaris palustris). Vu que plusieures trouvailles prouvent que les Vikings étaient enterers avec des objets pouvants servir dans une vie ultérieure, on peut supposer que ces chiens faisaient partie de la vie quotidienne aut temps des Vikings.
Le nom “Bu”, qui veut dire: la ferme, cabane ou étable, prouve qu’il a été un chien de ferme et de cour de tout temps. Cette conception est fondé sur les restes de squelettes qu’on a trouvé auprès des restants de colonies. Ces chiens ont suivi la vie de nomade des anciens peoples Novégiens et se sont donc répandus dans tout le pays et même loin en dehors. C’était d’origine une variante de Spitz uqi était très nombreux et varié, laquelle se développait plus tard en un type plus homogène, qu’on rencontrait le plus souvent dans l’ouest de la Norvège. On dit que la province de Tröndelag a joué un grand role dans ces développements. C’est ici qu’il se formait une souche plus solide quand les peoples nomads s’établissaient dans cette contrée. Les chiens venants d’ici ont trouvé plus tard leur chemin vers le nord et ont ‘été croisé avec les chiens de compagnie et de ferme du Nord de la Norvège. On admet qu’une développement durant des années a résulté dans une race de Spitz Nord-Norvégiènne: Le Lundehund. On croit aussi que le Buhund est l’ancêtre lointain du chien d’Islande d’aujourd’huil Des emigrants Norvègiens avaient les chiens avec eux quend ils s’établissaient en Islande dans les années 700-800 après J. Chr.

Le Buhund d’alors et d’aujourd’hui

Le Buhund d’aujourd’hui a eu sa base d’évolution au tournant du siècle. On doit attributer l’honneur au Consul d’état Jon Saeland qui a realise ceci. Il était fortement intéressé aux cons chiens de berger et prenaitlínitiatif d’organiser des expositions de Buhunds. En 1913 le Département Norvégien d’Agriculture donna la permission d’examiner les Buhunds pour la première fois à une exposition de moutons et de chèvres. Jon Saeland essayait avec beaucoup de bon sens de conserver et de développer ce chien de travail intelligent. En 1926 il découvra Flink I, lequel il considéra comme type ideal de la race: fort et compact, avec une tête cunéiformement, le dos cour et droit, un bon pelage et de bon ton. Ce n’étati pas seulement un bon chien d’exposition, mais aussi un géniteur de premier ordre. Il a procrée jusqu’à ses quatorze ans. Son nom se trouve au début de pratiquement tous les pedigrees. Ses succes ont prepare la voie dún avenir pour cette race. Les premières expositions “Spéciales” ont été à Jaeren dans les années ’20 et ’30. Le Norsk Buhund Klubb a été crée et le standard de la race a été determine en 1939. Le Buhund commençait à être connu aussi bien en ville qu’à la compagne et les effets négatifs ne se faisaient pas attendre. Jon Saeland
écrivait là-dessus: “Ce nouvel intérêt faisait – pour répondre à la demande – qu’il était difficile de délivrer des chiots de bon qualité. Ce qui conduisait à une élévage non-sélective. Cette production de masse avait comme résultat non-désiré, que toutes sorted de chiots étaient vendus comme étants de vrais Buhunds. Des propriétaires de ce genre de chiots, n’obtenants pas des prix pour leurs chiens laides et d’origine douteuse, organisaient leurs propres expositions, où on donna des prix à toutes sortes de bâtards. C’’etait désasteux”

Jon Saeland était severe dans ses conceptions, mais honnêtre et juste. Il ne tolérait aucun chien n´étant pas conform le type. Les exigencies d´élévage étaient sévères. Des chiens non/conforms le standard étaient éloignés de l´élévage tandis que le bon type était protégé. Toralf Ranaas, un autre pionier dans le monde du Buhund et le premier Président du Norsk Buhund Klubb, récevait sa première femelle Buhund “Flinka” dún berger, également en 1926. Jon Saeland et Toralf Ranaas se sont engagés de conserver la race avec un grand intérêt et enthousiasme. Ils ont constitué le premier standard de la race. On les considerait comme des homme très rigouyreux mais très justes. En Norvège on voit maintenant une uniformité de type et une bonne qualité. Tous les chiens sont d’une bonne couleur de blé. C’est la meme couleur que celle du cheval des Fjords N orvégiens: une race3 robuste et peu exigeante.
Le standard a été modifié en 1983. Cette année-là 152 Buhunds Norvégiens ont été enrégistrés – ce qui est peu nombreux compare à des autres races. Les amateurs préfèrent la qualité à la quantité, ce qui est toujours preferable pour toutes les races.
En exposition le Buhund se présente de plus en lus au plus haut niveau.Un beau Buhund plaît aussi bien aux juges étrangers comme aux juge Norvégiens. En 1972 le Buhund a été choisi parmi toutes les races comme “chien le plus avenant de l’année”. A une exposition internationale pour toutes les races en 1984, un Buhund est devenu B.I.S. de 1500 chiens. Cést une race qui mérite d’être conduite par des éléveurs ayants une chaude comprehension de la longue tradition de Buhund Norvégien. Un danger qui menace le Buhund dans son pays dórigine, est l’élévage de plus petits ou meme nains, ce aui pourrait être le decline de la race comme chien de berger valeureux. Il existe des clubs qui enrégistrent ces “Buhunds; les pourvoyent de pedigrees et organisent leurs propres expositions. Ces clubs ne sont pas reconnus par la FCI, le NKK (Norsk Kennel Klubb) - n’accepte ni enrégistre ces “toy-Buhunds. Il y a trios clubs pour le Buhund en Norvège: le “Buhundklubben Norge”, le “Buhundens Venner”et le “Norsk Buhund Klubb”. C’est uniquement le dernier qui est reconnu par le Norsk Kennel Klubb et par la FCI.

Le Buhund en dehors de la Norvège.

En dehors de la Norvège dést en Angleterre que le BUhund est le mieux connu et depuis le plus long temps. Les premiers Buhunds étaient importés en 1946: un mâle de deux ans et une female en gestation qui – en quarantaine – mettait bas une nichée de sept chiots. Cette même femelle a été exporté en Australië peu de temps après, où elle est devenue probablement la génitrice de le population Australienne.
Basé sur ces premières importations e.a. il sést fait une population extensive en Angleterre. Vu que l’Angleterre nest pas affilié à la FCI, et donc pas tenu à suivre le standard Norvégien, le développement ne se faisait pas en parallel de la conception Norvégienne. Surtout les années ’60 – ’70 montrait un Buhund qui differençiait clairemen t de type Norvégien. Les differences les plus marquants pendant ces années étaient: des chiens plus bas sur pattes, ce qui faisait paraître les dos plus longs – la construction assez loured – des têtes quelque peu bombées accompagnées souvent de yeux plus rondes. On rencontrait aussi souvent des yeux plus clairs, ce qui nuit à l’expression proper dune belle tête de Buhund. L’élévage Anglais n’aspirait pas aussi fortement à une couleur de blé Claire et égale comme l’élévage Norvégienne. A partir des années ’80 ce tableau changeait tout doucement et on rencontrait plus de chiens s’apprôchants plus du type desire par la Norvège. Le premier Buhund aux Pays-Bas, une femelle, était importée de l’Angleterre en 1974. Peu de temps après suivaient un male et une deuxième femelle. Cette dernière femelle fût la première niche en Hollande. Au début de l’année 1978 arrivaient les premiers importrations de la Norvège: une mâle et une femelle dún excellent type. Ensuite la population grandissait lentement mais sûrement. Dans chaque niche le type était souvent très different, ce qui était dû au fait que les lignées Anglaises et Norvégiennes furent mélanmgées. Au début dans années ’80 la première femelle Buhund noire arriva de la Norvège aux Pays-Bas. Les quelques niches qu’elle eût d’un male de couleur claire étaient constituées assez égalemen t de chiots noirs et clairs.
(Le Buhund noir homozygote combiné avec un Buhund clair donne toujours des descendants noirs. Le heterozygote noir avec clair donne 50% de chiots noirs e 50% de chiots clairs. Deux chiens noirs hétérozygotees donnent 75% de noirs et 25% de clairs. La couleur claire est toujours homozygote pour cette couleur. Deux Buhunds clairs ne peuvent jamais donner des Buhunds noirs, meme si les ascendants ont du noir et clair).
D’autres importations suivaient, surtout pendant la deuxième moîtié des années ’80. Il n’ y a pas beaucoup de demandes et les quelques éléveurs sont prudent en élévage. Mais la base présente est bonne et solide,
Cecit garantit le Buhund aux Pays-Bas certainement un avenir sûr, meme que ce soit sur une échelle modeste.

Le Buhund Norvégien comme Chien de Compagnie – son être et son caractère

Malgré sa grandeur modeste, le Buhund nést pas du tout un petit “tou-tou”. Il se maintient avec bravoure et pleine dássurance entre des chiens plus grands. Son énergie est remarquable. Ils restent actifs du début jusqu’à la fin des longues promenades. Ils peuvent donner l’assaut à des autres chiens avec beaucoup de vacarme, mais il arrive rarement des accidents. Leurs “attaques” folles finissent la plupart du temps en jeu et la course et est étonné de la lvitesse quíls peuvent developer. Même à un âge très jeune on peut reconnoitre l’instinct de berger. Pendant une promenade dans le parc avec la mere et trios de ses jeunes de cinq mois, deux males et une femelle, il me manquaient tout à coup frère et soeur. Ils avaient eu l’occasion de sauter la barrière dún camp de cerfs et entretemps ils avaient conduit six à huit cerfs dans un coin. Pendant que le frère tenait les cerfs en place en aboyant et courant d’un côté à l’autre, la petite soeur s’occupait à mèner les moutons et les chèvres nains, ce qui lui réussissait fort bien. Pendant que les moutons, amasses, regardaient le tout, elle courait de gauche à droite pour repousser quelques chèvrest’tues, voulants s’échapper tout le temps. C’était formidable à voir, mais la possibilité de voir tout à coup un garde du parc, qui ne serait sûrement pas enthousiacte, m’obligea de finir ce jeu. Cela me coûta un peu de grimpage et de la persuasion de les avoir de l’autre côté de la clôture, pendant que la mère et l’autre frère – visiblement dépourvus de tout instinct de berger – avaient observe le tout assez désinteressé. Ce qui me frappait plus tar de cette petite femelle c’était son apprôchement spontané envers les chevaux. Quand elle rencontrait des chevaux pendant les promenades, elle allait vers eux sans aboyer et elle les accompagnait à côté de leur arrière-main comme si elle faisait partie de l’ensemble. Elle a fait cela à partir de l’âge de chiot et cela m’a oblige souvent de galopper pour la rechercher.

Malgré qu’on connait en Norvège quelques Buhunds utilises pour la chasse, meme sur l’élan, ça arrive quand meme sporadiquement. En general le Buhund n’a pas l’instinct de chasse comme les chiens de chasse Scandinave de son groupe de race. Pendant longtemps nos deux Buhunds ont accompagné les chiens dÓurs de Carélie au bois le soir, ou la nuit à vrai dire. Les Caréliens pouvaient se donner tout à leur passion de chasse sur les lapins, mais les Buhunds n’ont jamais participle. Quand on ne les voyait plus on pouvait supposer qu’ils étaient tout près………et souvent sous la terre! Creuser est leur grand passetemps, presque chaque propriétaire me raconte cela.

Dû à leur long passé de fidèle compagnon du paysan et du berger, ils adorent de travailler avec l’homme. L’entraînement d’obéissance s’accorde bien à leur caractère. Au Danemark, dans le sein des Buhunds, on organise des examens d’obéissance avec des resultants magnifiques. En Angleterre un Buhund importé de la Norvège a été entrainé comme “hearing-dog”. Cette femmelle a appris de faire remarquer à sa maîtresse soure les signaux de bruit. Et c’est encore en Angleterre, qu’un Buhund fait function de “chien de narcotiques”.

Ceci prouve bien qu’un Buhund est intelligent et facile à entraîner. Mais qu’il soit entraîné pour des concours d’dobéissance, de l’agility ou qu’on lui apprenne le réglement de la maison, cela ne peut jamais se faire par des moyens durs. COmme la plupart des races Scandinaves, ils sont très sensibles de caractère. Un traitement rude ne s’oublie pas, on peut à peine encore faire quelques chose avec eux.

Un autre aspect du Buhund est son affection pour l’homme, surtout pour les enfants. Mais une indulgende trop grande peut changer cela en une vraie dévotion pour son maître ou sa maîtresse. Avec sa malignité innée il sait se faire infailliblement le centre de toute attention. Il ne connait pas la reserve quu’on voit chez le Chien d’Élan , le Carélien ou le Spitz Finlandais, pour nommer quelques races Scandinaves. Mais comme on le dit souvent: cela depend de ce qu’on en fait!

Leur poil ne demande que peu d’entretien. Ils sont très propres en soi. Après une partie de notation – ce qu’ils aiment en general – puis après avoir roulé dans la boue, ils seront tout à faitpropres au bout d’une heure environ. Quand ils sont en bonne condition et qu’ils reçoivent une bonne nourriture ils n’auront pas l’ “odeur de chien”. Même s’ils sont mouillés par la pluie ils sentient encore frais. D’ailleurs, cette qualité ils ont en commun avec Presque tous les chiens Spitz Scandinaves. Par contre, il faut tenir compte de la mue du double pelage deux fois l’an et demi. Pendant cette periode il est question de les brosser énergiquement et un bon aspirateur ne sera pas un article de luxe. Par experience on sait aue les chiens se trouvants souvent au dehors, changent plus facilement de robe que les “chiens de slaon”.

On ne peut point dire qu’il est silencieux et calme: il annonce avec grands aboiements chawue visiteurs, passant ou incident. Il a l’oreille fine et d’est un chien d’alerte ideal. Sauf l’affection de yeux “Buhund-cataracte” (Pulverulent Nuclear Cataract), le Buhund ne connait pas de maladies ou d’anomalies, liées à la race.

C’est un race saine sans exaggerations quelquonques. Par sa taille idéale, son caractère facile et simple, son intelligence et son désir dápprendre, son amour à l’égard de l’homme et surtout à l’égard des enfants il est au fait “beaucoup de chien dans un petit emballage”, ce robuste Viking

en format de poche!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Auteur: J.C. Asselbergs – kennel fra den Norske Gården
Traduction en Français: Mme M. van Etterijk-Kroos
©: 1990 fra den Norske Gården
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
RocketTheme Joomla Templates